Agenda 2030 Väst Forumträff – antikorruption. Varmt välkomna! Anmälan senast måndag 19/4, länk sist i blogginlägget.

Hur påverkar korruption våra förutsättningar att nå de Globala målen, hur kan den motverkas, och hur kan vi som enskilda aktörer och i samverkan med andra bidra i antikorruptionsarbetet?

Tid: Onsdag 21 april kl 9-11.00 (med efterföljande mingel). Registrering öppnar 8.45.

Det är några av frågeställningarna som diskuteras på denna forumträff.  På träffen kommer årets mottagare av WIN WIN Gothenburg Sustainability Award att offentliggöras. Priset delas årligen ut till ett banbrytande initiativ för hållbar utveckling och har i år temat antikorruption. Utöver äran utdelas en prissumma på en miljon kronor. Vid offentliggörandet finns möjlighet att ställa frågor direkt till den ännu hemliga pristagaren. Ett stor del av forumträffen kommer utgöras av parallella gruppsamtal med olika teman, där varje grupp introduceras av en inbjuden sakkunnig. 
Inledningstalare
Hayaat Ibrahim, Tf generalsekreterare för Institutet mot mutor, om hur antikorruption relaterar till de Globala målen. 
Lotta Rydström, Exekutivsekreterare för Transparency International Sverige, om det globala arbetet med att bekämpa korruption.

Sakkunniga för gruppsamtal

Genus och korruption: Hur frågor kring män och kvinnor hänger samman med korruptionens utövare och offer.
Aksel Sundström, Docent i statsvetenskap på Göteborgs Universitet

Förutsättningar för en effektiv och legitim visselblåsarfunktion.
In-Anna Knutsdotter, Interncontroller på Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad

Att förebygga penningtvätt och verka för ekonomisk transparens.
Linda Hedvall, Chef för Group Compliance Monitoring på SEB

Överenskommelser mellan näringsliv och offentlig sektor för att stävja korruption.
Ann Sofi Agnevik, Förbundsjurist och Cecilia Bergling, Handläggare, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), 

Kan nya teknologier, såsom blockchain, bygga ökad tillit och transparens i en leverantörskedja?
Henrik Olsson, Head of operations practice, PwC Sverige.

Sverige i världen – en exportör av korruption?
Lotta Rydström, Exekutivsekreterare, Transparency International Sverige. 

Antikorruptionsåtgärder – ett sätt att lyckas med hållbarhetsagendan?
Hayaat Ibrahim, Tf generalsekreterare för Institutet mot mutor.

Anmälan här:
Anmälan till forumträff om antikorruption (ungpd.com)


Birgitta Losman, hållbarhetsstrateg Högskolan i Borås och ledamot i finansiärsrådet Agenda 2030 Väst
birgitta.losman@hb.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *