Utan jämlikhet rasar hållbarhetsarbetet som ett korthus

Skillnaderna mellan de som har och äger och de som inte har och äger är stora och växande i världen. Ändå är stark köpkraft och konsumtionsdriven hållbarhet så ofta i fokus. Kanske inte så konstigt i en värld som kretsar kring ett ekonomiskt system baserat på ekonomisk tillväxt och BNP-siffror.

Vid Science Park Borås vid Högskolan i Borås studerar vi en hel del hur konsumenter tänker. Drivkrafterna är många för hållbarhet. Ny teknik och konsumtionslust är inte de enda drivkrafterna. Minimalism är också en drivkraft, liksom kreativitet och önskan att rädda världen. Hälsa kan också driva en mer hållbar konsumtion.

Vi konsumererar alla på olika sätt, men en del av oss har mer möjlighet att välja och välja bort. Helt enkelt för att vi är välbärjade, välutbildade, priviligerade med tid och möjlighet att tänka på något annat än att hålla oss och våra nära och kära vid liv. Många av oss, har precis som jag förmånen att ha fått växa upp i sammanhang där utbildning är självklart, uppmuntras och där intresset för avancerade akademiska resonemang fanns vid köksbordet där hemma.

Har hållbarhetselitismen gått för långt i Sverige och världen? Blundar vi för de verkligt stora frågorna i längtan efter att som lite pynt justera på ytan och döva våra dåliga samveten? Krönikören Robin Rushdi Al-Sálehi, Grundare av lokaldelningsplattformen Vakansa har i Miljö & Utveckling funderat över detta. Läsa gärna i länken nedan. En artikel som med all tydlighet visar att utan social hållbarhet blir det ingen hållbar utveckling.

Posted by: Birgitta Losman, hållbarhetsstrateg Högskolan i Borås

Länken till krönikan:

Krönika: Hållbarhetsarbetet är ett luftslott i en ojämlik värld – Miljö & Utveckling (miljo-utveckling.se)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *