Från diplomering till progression – att ta hållbarhetsarbetet vid Högskolan i Borås till nästa nivå

Den lilla arbetsgrupp som i ett par månader arbetat intensivt med de nya centrala hållbarhetsmålen håller på och lägger sista handen vid den remissversion som ni snart kan läsa och tycka till om.

En för högskolan mycket central fråga är hur vi ska vässa hållbarhetsarbetet i utbildningarna. Tidigare har vi haft en gediget system för diplomering av kurser. Nu funderar vi på om det är dags att ta nästa steg: att mer sammanhållet titta på programmen och fånga hur kunskap och färdigheter kan fördjupas i takt med att utbildningen går från grundnivå till avancerad nivå. Här har vi spännande diskussioner tillsammans med nämnderna som ansvarar för utbildningarnas kvalitet.

Ni som svarar på remissen om de nya hållbarhetsmålen nu under hösten. Tyck gärna till om det här. Är vi redo att ta steget från diplomering av enstaka kurser till ett hållbarhetsarbete som i högre grad knyts till kvalitetsarbetet vid Högskolan i Borås?

En annan sak som vi funderar på just nu är hur vi ska uppmärksamma studenter, lärare och andra vid Högskolan i Borås som gör något extra bra på hållbarhetsområdet. Det är så mycket bra som görs och så många goda krafter som tillsammans gör oss till det hållbara lärosätet. Hur vill ni att vi ska uppmärksamma er som gör det lilla extra för Agenda 2030?

Tillsammans blir vi det hållbara lärosätet!

Birgitta, hållbarhetsstrateg

PS. Hör gärna av er till Birgitta eller Nils. Adressen når ni lättast här på sidan

agenda2030@hb.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *