Rundabordssamtal: Var med och ta del av den senaste forskningen inom hållbart företagande!

CSR Västsverige, ett av de nätverk där Högskolan i Borås är engagerad arangerar 2 rundabordssamtal om den senaste hållbarhetsforskningen.

Varmt välkommen oavsett om du är forskare, anställd eller student!

När: 28 maj och 3 december 2021

Läs mer och anmäl:

Roundtable – den senaste hållbarhetsforskningen (invajo.com)

Birgitta Losman, hållbarhetsstrateg Högskolan i Borås och styrelseordförande CSR Västsverige

One Reply to “Rundabordssamtal: Var med och ta del av den senaste forskningen inom hållbart företagande!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *