Många idéer kom fram för en hållbar campusmiljö

Hur kan Högskolan i Borås campusmiljö utvecklas på ett hållbart sätt? Det diskuterades när närmare 40 studenter, medarbetare på högskolan och Science Park Borås samt representanter för fastighetsägarna på campus samlades under en workshop 12 maj.

Syftet med workshoppen var att samla in idéer och initiativ för att kunna driva arbetet för hållbarhet på campus framåt. Den samlade inställningen till initiativet för workshoppen är att alla som är verksamma på campus behöver hjälpas åt i detta arbete.

Nästa steg är att en projektgrupp för hållbar campusutveckling går igenom alla förslag och lägger fast en handlingsplan för ett antal av de förslag som kom fram på workshoppen.

Läs mer i nyheten på högskolans webb

//Solveig Klug, kommunikatör