Från diplomering till progression – att ta hållbarhetsarbetet vid Högskolan i Borås till nästa nivå

Den lilla arbetsgrupp som i ett par månader arbetat intensivt med de nya centrala hållbarhetsmålen håller på och lägger sista handen vid den remissversion som ni snart kan läsa och tycka till om.

En för högskolan mycket central fråga är hur vi ska vässa hållbarhetsarbetet i utbildningarna. Tidigare har vi haft en gediget system för diplomering av kurser. Nu funderar vi på om det är dags att ta nästa steg: att mer sammanhållet titta på programmen och fånga hur kunskap och färdigheter kan fördjupas i takt med att utbildningen går från grundnivå till avancerad nivå. Här har vi spännande diskussioner tillsammans med nämnderna som ansvarar för utbildningarnas kvalitet.

Ni som svarar på remissen om de nya hållbarhetsmålen nu under hösten. Tyck gärna till om det här. Är vi redo att ta steget från diplomering av enstaka kurser till ett hållbarhetsarbete som i högre grad knyts till kvalitetsarbetet vid Högskolan i Borås?

En annan sak som vi funderar på just nu är hur vi ska uppmärksamma studenter, lärare och andra vid Högskolan i Borås som gör något extra bra på hållbarhetsområdet. Det är så mycket bra som görs och så många goda krafter som tillsammans gör oss till det hållbara lärosätet. Hur vill ni att vi ska uppmärksamma er som gör det lilla extra för Agenda 2030?

Tillsammans blir vi det hållbara lärosätet!

Birgitta, hållbarhetsstrateg

PS. Hör gärna av er till Birgitta eller Nils. Adressen når ni lättast här på sidan

agenda2030@hb.se

Ny hållbarhetsblogg – med, om och för Högskolan i Borås

I maj 2020 rivstartade vi arbetet med nya hållbarhetsmål för Högskolan i Borås. Arbetet kommer i högre grad än tidigare att bli en del av vårt dagliga jobb i verksamheten för att undvika att våra hållbarhetsfrågor blir ”hyllvärmare” vid sidan av. Nu tar vi nästa steg i Högskolan i Borås hållbarhetsarbete. 

Många har frågat efter mer kommunikation, både intern och externt. Vi har haft dialogmöten under våren och sommaren om nya mål för hållbar utveckling. Ett varmt tack till alla som deltagit och alla som kommit med förslag och synpunkter. Fortsätt vara en del av vårt arbete för att göra världen och Högskolan i Borås lite mer hållbar! Tillsammans blir vi det hållbara lärosättet!  

En del i att stärka kommunikationen ser du här. Vår nya hållbarhetsblogg kommer ta upp aktuella frågor och här träffar du hållbarhetsstrateg Birgitta Losman och handläggare för hållbar utveckling Nils Lindh.  

Mejla oss gärna om det finns frågor du vill att vi tar upp på bloggen och när du har förslag på förbättringar i verksamheten.

Mejla oss gärna på agenda2030@hb.se 

Syns snart! 

Birgitta och Nils